Siber sigortalar yeni dönemde yükselişte
Siber sigortalar yeni dönemde yükselişte

Siber sigortalar yeni dönemde yükselişte

Teknoloji, hayatımızın her alanında varlığını kuvvetlendirerek sürdürürken, bu durum siber riskleri de beraberinde getirdi. Siber risklerin hem bireysel hem de kurumsal bazda artması ise siber risk sigortalarını dönemin en önemli sigortacılık ürünlerinden biri haline getirdi. Siber sigortalar alanındaki toplumsal bilincin de hızla artacağı düşünülüyor.

Günümüzde teknoloji, hemen her kesim tarafından yaşantımızın vazgeçilmezi olarak kabul edilmekte. Teknolojinin önemi sadece insanlar için değil kurum ve kuruluşların tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte. Fayda sağlayan birçok durumun olumlu yanlarının olabileceği gibi kötüye kullanım sonucu birçok zararı da beraberinde getireceği bilinmekte. Bilgi ve teknoloji hayatımızın en büyük kurtarıcısı gibi görünse de kötü niyetli kişi ve kuruluşların kendi menfaatleri uğruna yaptıkları birçok işin sonucu beklenmeyen zararlar oluşabilir. Dolayısıyla teknolojik sistemlerin kullanımı, gerek kamu kurumları ve işletmeleri gerekse de bireyleri siber risklerle karşı karşıya bırakmakta.

2021 yılının ikinci yarısına yönelik en son küresel Siber Risk Endeksi’nin (CRI - Cyber Risk Index) sonuçları açıklandı. Çalışmaya katılan küresel işletmelerin yüzde 76’sı önümüzdeki 12 ay içinde başarılı bir siber saldırıyla karşı karşıya kalacağını, yüzde 25’i saldırıya uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Kuzey Amerika bölgesindeki siber saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen işletmelerin oranı daha da yüksek (yüzde 34). 

2021 yılının ikinci yarısını kapsayan çalışmada katılımcılara siber saldırılara hazır olmakla saldırıya uğrama olasılıkları arasındaki farkı belirlemek üzere çeşitli sorular yöneltiliyor. Çalışmaya katılanların yüzde 84’ü son bir yıl içinde bir veya daha fazla siber saldırıya uğradıklarını belirtirken üçte birinden fazlası (yüzde 35) 7 ya da daha fazla siber saldırıya uğradıklarını belirtti.

Katılımcıların küresel olarak en çok endişe duydukları tehditler arasında fidye yazılımları, kimlik avı, sosyal mühendislik ve DoS (hizmet reddi) yer alıyor. Katılımcılar ayrıca ihlallerin neden olabileceği çalınan veya hasar gören ekipman, dışarıdan alınacak danışmanlık ve uzmanlık hizmetlerinin maliyeti ve müşteri kaybı gibi olumsuz sonuçlar konusunda da büyük endişe duyuyor.

BT altyapısı konusunda ise işletmeler en çok mobil/uzak çalışanlar, bulut altyapısı (Kuzey Amerika bölgesi için 10 üzerinden 7,75 ile “yüksek riskli” görülüyor) ve üçüncü taraf uygulamalar konusunda endişe duyuyor. ABD’deki işletmeler bulut altyapısı riskini 10 üzerinden 9,87 olarak görüyor.

Bu noktada temel sorun Türkiye gibi gelişen sigorta piyasaları için siber risklere karşı güvence sağlamadaki tecrübe eksikliği. Ancak ülkemizde de siber sigortalara olan ilginin arttığı ve hem bireysel hem de kurumsal bazda siber sigorta bilincinin arttığı görülüyor.